Nyheter

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL)

13 feb 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 12 februari 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO1 samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

07 feb 2018

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som Insplorion AB (publ) delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Insplorion… Läs mer

Insplorion genomför finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner

23 jan 2018

Insplorion AB (publ) genomför finansieringen om 10 MSEK inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Kapitaltillskottet ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-01-17

17 jan 2018

Bolagets styrelseordförande Jan Wahlström valdes till ordförande för stämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med… Läs mer

Insplorions kinesiska distributör Honoprof säljer Acoulyte-instrument till Chinese Academy of Sciences (CAS) i Peking

27 Dec 2017

Honoprof genomför sin första distributörsförsäljning för Insplorion. Det är den första försäljningen av ett Acoulyte-instrument i Kina. CAS är ett av de ledande forskningsinstituten i Kina. Prof. Hui Yang och… Läs mer

Insplorion in the Electric & Hybrid Vehicle Technology International

22 Dec 2017

Article in Electric & Hybrid Vehicle Technology International about how Insplorion, AGM and Dukosi can boost the next generation of electrification.   Smart battery management A range of breakthrough battery… Läs mer

Ledning och nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram

21 Dec 2017

VD Patrik Dahlqvist och ordförande Jan Wahlström tecknar sig för 25 000 nya aktier var, övriga sex nyckelpersoner för 48 000 aktier och bolaget tillförs totalt 1 201 100 kr. Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Insplorion AB (publ)

20 Dec 2017

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), org. nr. 556798-8760, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 januari 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Medicinaregatan 8A, Göteborg. Rätt att delta vid… Läs mer

Insplorion säkrar finansiering upp till 60 MSEK för accelererad kommersialisering av batterisensor

19 Dec 2017

Insplorion AB (publ) (”Insplorion”) har tecknat ett avtal om en investering om upp till 60 MSEK. Kapitaltillskottet ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Transaktionen sker genom utgivning av… Läs mer

Valideringen i Europa av Insplorions huvudpatent klar

23 Nov 2017

Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” blev i maj i år beviljad i Europa och har nu validerats i Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Läs mer