Nyheter

€50.000 från EU för affärsutveckling av batterisensoraffären

21 Nov 2016

Insplorion har från Horisont 2020 SME Instrument fas 1 tilldelats €50.000 för marknadsundersökningar och affärsutveckling inom batterimarknaden. Horisont 2020 är ett forsknings- och innovationsprogram inom EU och SME Instrument syftar… Läs mer

Sista dag för handel med BTA

18 Nov 2016

Insplorion AB (”Insplorion”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 18 oktober 2016. Även allmänheten gavs möjligheten att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 425 procent… Läs mer

Ny distributör i Australien och Nya Zeeland

17 Nov 2016

ATA Scientific är Insplorions nya distributör i Australien och Nya Zeeland. ATA har i 25 år sålt och levererat analytiska och vetenskapliga instrument i Australien och Nya Zeeland. Deras produktsortiment… Läs mer

Delårsrapport januari – september 2016

09 Nov 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 201 Omsättning uppgick till 253 (26) KSEK Rörelsens intäkter uppgick till 485 (356) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 457… Läs mer

Svängande nanopartiklar avslöjar batteriets laddning

03 Nov 2016

Artikel i Elektroniktidningen skriven av Per Henricsson För att veta vad som händer inuti ett litiumjonbatteri räcker det inte med att mäta spänningen och temperaturen, man måste veta laddningen i varje… Läs mer

En sensor på var lyktstolpe

27 okt 2016

Artikel av Boel Jönsson i Kemivärlden Nr 5, sept 2016. Mät- och sensorbolaget Insplorion i Göteborg ska nu ta steget från forskningsinstrument till sensorer i breda användningar i bilbatterier och… Läs mer

Insplorion står starkt efter lyckad emission

25 okt 2016

Artikel i Investerarbrevet.se Gynnas av globala samarbeten. Efter en emission som blev rejält övertecknad skruvar nu teknikbolaget Insplorion upp takten i sina utvecklingsprojekt. I första hand handlar det om bilbatteriprojektet,… Läs mer

Forskning om bättre biobränsleproduktion

24 okt 2016

Insplorions laboratorium har under den senaste veckan haft extra hög aktivitet med besök av Dr Peter Sanderson från University of Lincoln, Storbritannien. Han tog med sig prover med lipidvesiklar som… Läs mer

Emissionen kraftigt övertecknad

20 okt 2016

Den 18 oktober 2016 avslutades teckningsperioden i Insplorions företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 45,5 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 425 procent. Genom företrädesemissionen emitteras 1 256… Läs mer

Riv murarna mellan akademi och näringsliv…

19 okt 2016

…för fler kommersiella innovationer Artikel i Affärslivet, 19 oktober 2016, text av Petter Andersson. Högskole- och universitetsbaserad forskning fungerar som drivbänk för innovationer. För att hjälpa framtida produkter ut på… Läs mer