Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

15 jan 2021

Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag blir den 29 januari 2021.

Insplorion har godkänts av Nasdaq för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag blir den 29 januari 2021. Idag är bolagets aktier listade på Spotlight Stock Market.

I samband med listbytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market har bolaget upprättat ett EU-tillväxtprospekt och ett kompletterande informationsdokument. Dokumenten finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://www.insplorion.com/sv/investerare/. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market blir den 28 januari 2021. Aktieägare i Insplorion behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

FNCA Sweden AB och Naventus Corporate Finance AB är rådgivare till bolaget i samband med listbytet. Därutöver har Insplorion utsett FNCA Sweden AB till bolagets Certified Adviser. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till bolaget i samband med listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlqvist, verkställande direktör Insplorion
Tel: +46 72 362 32 61
E-post: patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.