Forskning om bättre biobränsleproduktion

24 okt 2016

Insplorions laboratorium har under den senaste veckan haft extra hög aktivitet med besök av Dr Peter Sanderson från University of Lincoln, Storbritannien. Han tog med sig prover med lipidvesiklar som han har undersökt med Insplorions instrument.

Peter fick bidrag från ett engelskt forskningsnätverk som främjar samarbeten mellan akademi och industri när det gäller biologiskt membranforskning. Bidraget använder Peter för att resa till Sverige för att undersöka butanols interaktion med lipidmembran genom att använda Insplorions teknik.

Det övergripande målet med besöket är att bättre förstå hur butanol är giftigt för de clostridiumbakterier som producerar den. Denna toxicitet är en av de begränsande faktorerna när man producerar bio-butanol. Så om butanols skadliga effekt skulle kunna minskas kan man öka avkastningen av detta biobränsle. Butanol är ett bättre alternativ än etanol för förbränningsmotorn på grund av dess högre energiintensitet och att det kräver färre ändringar i själva motorn.

De experiment som utförts med Insplorions instrumentet innebär att lipidvesiklar, som härmar Clostridiumbakteriemembranet, exponeras för olika koncentrationer av butanol. Insplorions NPSinstrumentet (NanoPlasmonic Sensing) ger realtidsdata för de interaktioner som sker. Resultaten ger en god inblick i mekanismerna i interaktionen och avses användas i en framtida ansökan om finansiering för att möjliggöra köp av Insplorion-instrument till universitetet.

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs meddelandet som pdf