Batterisensorpatent kommer att beviljas i USA

27 okt 2020

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” kommer att beviljas av amerikanska patentverket USPTO.

Insplorion har nu erhållit ”Notice of allowance” av amerikanska patentverket USPTO som innebär att batterisensorpatentet kommer att godkännas när betalning av relevanta avgifter genomförts. Patentansökan, med patentansökansnummer US 15/302,118, lämnades ursprungligen in i april 2014 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i oktober 2016.

Patentet ger skydd i USA fram till 19 mars 2035*. Motsvarande patentansökan är sedan tidigare godkänd av europeiska patentverket EPO (validerade i ett antal länder inom den europeiska patentkonventionen), Kina samt Japan och är under behandling i Sydkorea.

”Att stärka vårt IP-skydd är strategiskt viktigt. Att nu ha skydd på den amerikanska marknaden är naturligtvis väldigt bra. Vi förväntar oss att det kommer att ha en positiv inverkan på den pågående dialogen vi har med potentiella strategiska partners för batterisensorn, inte minst den globala sensortillverkaren som vi för närvarande genomför en förstudie för”, kommenterar Patrik Dahlqvist VD för Insplorion.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

*Patentet gäller till 19 mars 2035 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

Läs pressmeddelandet som pdf.