Gassensorpatent kommer att godkännas i Kina

31 jan 2020

Insplorions gassensorpatent ”Surface plasmon resonance gas sensor, gas sensing system, and gas sensing method” avses att godkännas för den kinesiska marknaden.

Insplorion har nu erhållit ”Notification to Grant” av Kinesiska patentverket, SIPO, som innebär att gassensorpatentet, med patentansökningsnummer 201480069228.4, kommer att godkännas i Kina efter en registreringsprocess. Patentansökan lämnades ursprungligen in i december 2013 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i juni 2016.

Patentet ger skydd i Kina fram till 18 december 2034*. Motsvarande patentansökan är sedan tidigare godkänd av EPO (Europa) och USPTO (USA) och är under behandling i Indien.

”Kina är en av våra viktigaste marknader framöver med stora luftkvalitetsproblem och generellt god betalförmåga. Att vi nu stärker vårt patentskydd även på denna marknad är självklart av stor vikt bland annat för att underlätta framtida partnerskap”, kommenterar Patrik Dahlqvist VD för Insplorion.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com.

*Patentet gäller till 18 december 2034 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

Läs pressmeddelandet som pdf.