Insplorion säljer ett XNano-instrument till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield, UK

07 jan 2020

Dr Tim Craggs forskning vid institutionen för kemi vid University of Sheffield är ett tvärvetenskapligt laboratorium som arbetar inom life science med bland annat proteinveckning och DNA-transkription, replikering och reparation. Detta är den första försäljningen av ett Insplorion-instrument till Storbritannien.

Kontakten med forskargruppen i Sheffield inleddes 2016 av Insplorions distributör ATG Scientific vilket resulterade i en framgångsrik förstudie. Forskningsfinansiering i Storbritannien har drabbats av motgångar relaterade till Brexit, vilket har försenat all finansieringsverksamhet. Försäljning och huvudsaklig delleverans genomfördes de sista dagarna i december 2019 och kommer att påverka förra årets resultat. Ordervärdet är drygt 0,5 MSEK efter att akademisk rabatt har tillämpats.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.