Batterisensorpatent kommer att godkännas i Japan

30 dec 2019

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” kommer att godkännas för den japanska marknaden.

Patentansökan lämnades in i april 2014 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i november 2016. Japanska patentverket, JPO har meddelat att de nu har för avsikt att godkänna patentet, med patentansökningsnummer 2017-504244 i Japan. Patentet täcker användningen av Insplorions unika NPS-teknik i en sensor som mäter batteriers laddningstillstånd.

Patentet ger skydd i Japan fram till 19 mars 2035*. Patentet är sedan tidigare godkänt av EPO (EU) och Kina och är under behandling i USA och Sydkorea.

”Det är självklart positivt att vårt batteripatent är godkänt i Japan, speciellt då den japanska marknaden driver batteriutveckling och användning både för transport och energilagring. Det kompletterar vårt sedan tidigare godkända huvudpatent och stärker vår position”, kommenterar Patrik Dahlqvist VD för Insplorion.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com.

*Patentet gäller till 19 mars 2035 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

Läs pressmeddelandet som pdf.