Patent för Insplorions gassensor beviljat i EU

18 sep 2019

Patent för Insplorions gassensor har idag, 18 september 2019, beviljats av European Patent Office, EPO.

Patentansökan för Insplorions gassensor ”Surface plasmon resonance gas sensor, gas sensing system and gas sensing method” inlämnades i december 2014 och täcker beläggningen av sensorytan med olika material för att få hög känslighet och specificitet för utvalda gaser. Patentet skyddar således Insplorions applikationer inom olika typer av gasavkänning, till exempel övervakning av luftkvalitet. Patentet, EP3084400, ger skydd i utvalda EU-länder fram till 18 december 2034*. Patentet har tidigare beviljats i USA och har aktiva ansökningar i Kina och Indien.

Nästa steg för den europeiska marknaden är en valideringsprocess för ett antal strategiskt och kommersiellt relevanta länder inom den europeiska patentkonventionen. Valideringen innebär att EP-patentet kommer att registreras som beviljat i varje valt land.

”Att IP-positionen för vår luftkvalitetssensor nu har stärkts, med ett beviljat patent i EU, passar mycket bra i tid eftersom vi nu närmar oss dess marknadsintroduktion”, säger Elin Langhammer, CTO på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

*Patentet gäller till 18 december 2034 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

Läs pressmeddelandet som pdf.