Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Sibani Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA

02 sep 2019

Professor Biswals forskning vid institutionen för kemi och biomolekylärteknik på Rice University, fokuserar på att använda kemiska, biologiska och tekniska metoder för att studera mjuka material som kolloider, polymerer, lipider och ytaktiva ämnen. Professor Biswal och hennes grupp kommer att använda Acoulyte främst inom sin forskning kring lipider, proteiner och nanopartikelinteraktioner.

Professor Biswals forskargrupp har lång erfarenhet av att använda den akustiska QCM-D-tekniken, som Acoulyte kombineras med, till bland annat forskning kring lipiders interaktioner med ytor. Ett demonstrations¬instrument testades tidigare i år efter att gruppen introducerades för prof. Pedersens arbete vid University of Wisconsin-Madison, som är referenskund till Insplorion. Acoulyte-instrumentet kommer att delas mellan flera grupper på deras avdelning. Listpriset på Acoulyte är ca 0,5 MSEK från vilket en akademisk rabatt dragits.

Vi är glada över att ha professor Biswal som en ny användare av vår NPS-teknik och är övertygade om att hennes arbete kommer fortsätta visa fördelarna med att kombinera akustiska och optiska realtidsmätningar för applikationer kring mjuka material”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf

Denna information är sådan som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Markets försorg, för offentliggörande den 2 september 2019.