Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till stort japanskt kemiföretag för deras forskning och utveckling inom rengöringsmedel

23 aug 2019

FoU-avdelningen på ett multinationellt kemi- och kosmetikföretag med huvudkontor i Japan, har köpt ett Acoulyte-instrument. Detta är den första försäljningen av Insplorion-instrument i Japan och genomfördes av Insplorions japanska distributör Meiwafosis.

Kemiindustrikoncernen har sina huvudsakliga affärsområden inom hushållsrengöringsprodukter, personlig hygien och kosmetika med produkter riktade direkt till konsumenter. Acoulyte-instrumentet kommer att användas i kombination med den akustiska tekniken QCM-D för att avsevärt öka informationsvärdet för experiment inom deras forskning och utveckling. Instrumentet kommer bland annat att användas vid tidig produktutveckling av nya rengöringsmedel för hushållsytor.

”Att detta stora konsumentproduktföretag nu köper ett av våra forskningsinstrument är ett genombrott. Det signalerar att vår teknik har blivit etablerad, välkänd och mogen och kan göra språnget från akademisk forskning till produktutveckling inom industrin. Det är också spännande att det här är Meiwafosis första försäljning och den första i Japan”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf

Denna information är sådan som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Markets försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019.