Batterisensorpatent beviljat i EU och kommer snart att beviljas i Kina

24 jul 2019

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” har idag beviljats av European Patent Office, EPO. Patentet kommer också att beviljas i Kina efter betalning av registreringsavgifterna.

Patentansökan lämnades in i april 2014 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i november 2016. Patentet, EP3130029, har idag beviljats av EPO. Det kommer också att beviljas för den kinesiska marknaden som patent 201580018492X, efter betalning av registreringsavgifterna, vilket för närvarande pågår. Patentet täcker användningen av Insplorions unika NPS-teknik i en sensor som mäter batteriers laddningsstatus.

Patentet ger skydd i Europa och Kina fram till 19 mars 2035*. Nästa steg för den europeiska marknaden är en valideringsprocess för ett antal strategiskt och kommersiellt relevanta länder inom den europeiska patentkonventionen. Valideringen innebär att det EP-godkända patentet kommer att genomgå de utvalda ländernas administrativa processer. För den kinesiska marknaden är det bara en process för att administrera registreringsavgifterna som kvarstår, vilket för närvarande pågår.

”Vi har tidigare i år sett hur konkurrenskraftig vår batterisensorteknologi är när vi vann det europeiska bidraget från Eurostars i hård konkurrens. Att batterisensorpatentet nu blir godkänt inom EU, som förväntat, men även för den viktiga kinesiska marknaden, stärker vår position i våra dialoger med branschen och potentiella licenstagare”, kommenterar Patrik Dahlqvist VD för Insplorion.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

*Patentet gäller till 19 mars 2035 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

Läs pressmeddelandet som pdf

Denna information är sådan som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Markets försorg, för offentliggörande den 24 juli 2019.