Insplorion inleder samarbete med OmniCoLab i Korea och säljer två XNano-system

28 jun 2019

OmniCoLab Inc. är ett nystartat FoU-företag i Korea som erbjuder företag och forskningsorganisationer tillgång till avancerad vetenskaplig teknik och expertis. En av OmniCoLabs viktigaste erbjudanden är kontraktsforskningstjänster där Insplorions NPS-teknik kommer att vara ett viktigt verktyg. Detta kommer att öka synligheten av NPS-tekniken inom olika kundsektorer och stimulera fler NPS-relaterade studier i Korea. Dessa ansträngningar bör generera en ökning av framtida instrumentförsäljningar i Korea och Asien. Samarbetet omfattar försäljning av två XNano-system till ett reducerat referenscenter pris motsvarande knappt 1 MSEK.

”Vi är mycket glada över det här samarbetet av främst två anledningar: För det första har många av personerna inom OmniCoLab tagit examen hos professor Nam-Joon Chos Engineering i Translational Science-lab vid Nanyang Technological University. Det är en av världens ledande forskargrupper som arbetar med NPS-teknik, så vi är övertygade om att det kommer att finnas hög aktivitet och utmärkt kvalitet i det kommande NPS-relaterade arbetet. För det andra är denna typ av kontraktsforsknings¬tjänst ett nytt och lovande sätt att främja Insplorions NPS-teknik och vi tror att den kan ha stor inverkan på den långsiktiga försäljningen, särskilt i Asien och Stillahavsområdet”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD Insplorion.

Dr. Ahram Kim leder utvecklingen av OmniCoLab i Korea som grundande och VD. Han är övertygad om hur NPS-tekniken kommer att bli en viktig del av hans lags aktiviteter.

”Vi har sett ett växande behov från både akademi och industri för kontraktsforskningstjänster inom en rad områden relaterade till biologisk och materialvetenskaplig ytvetenskap. Våra medarbetare är ledande experter inom Insplorions NPS-teknik och med teknikens mångsidighet, robusthet och effektivitet kommer det att vara ett viktigt vetenskapligt verktyg för att driva fram affärsmålen för OmniCoLab och utöka marknaden för NPS-teknologin”, kommenterar Dr. Ahram Kim, VD för OmniCoLab Inc.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Denna information är sådan som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Markets försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019.