Insplorion startar samarbete med brittiska luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield

04 jun 2019

Samarbetet är Insplorions första internationella steg för luftkvalitetssensorn där relationen med Urban Flows Observatory blir en viktig första referenspunkt på den brittiska marknaden.

Ett av fokusområdena inom Urban Flows Observatory är övervakning, analys, visualisering och modellering av luftkvalitet. Genom detta samarbete kan Insplorion inleda nästa fas av fälttest, där Urban Flows Observatorys nätverk av referensstationer och mätenheter kommer kunna jämföras med vår luftkvalitetssensor. Det kommer också att ge möjlighet till att mäta i olika miljöförhållanden (föroreningsdensitet, temperatur, fuktighet etc.) och ge tillgång till den brittiska marknaden.

” Urban Flows Observatory har anseendet såväl som kompetensen och kunskapen för att testa våra sensorer i verkliga förhållanden. Det kommer att gynna vår tekniska utveckling och vår internationella marknadsföring”, säger Patrik Dahlqvist, VD Insplorion.

”Det finns en brist på små funktionella NO2-sensorer på marknaden. Vi ser Insplorion’s NanoPlasmoniska Sensor lösning som klart intressant och ser fram emot testresultaten”, säger professor Martin Mayfield vid Urban Flows Observatory.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion AB, 076 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Om Insplorion
Insplorions nano-sensorer revolutionerar batterikontroll och luftkvalitetsmätningar och öppnar nya forskningsområden med mätinstrument inom katalys, material- och livsvetenskap via plattformen NanoPlasmonic Sensing (NPS).  Mer information på www.insplorion.com

Om Urban Flows Observatory
Urban Flows Observatory hjälper städer att utvecklas inom planetens resursutrymme genom att utveckla en globalt ledande förståelse för energi- och resursflöden. För att uppnå detta är mobila och fasta sensorer distribuerade runt Sheffield för att förbättra förståelsen av staden. Mer information på http://urbanflows.ac.uk