Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

12 apr 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 10 april 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 8 stycken. Inga konvertibler kvarstår för framtida omvandling. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 7 132 362. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 59 701. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 192 063. Konverteringspriset blir 13,4 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 800 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 069 854,63 kr.

Detta var sista konverteringen för den tranchen som genomfördes 22 januari 2018. Finansieringsavtalet med ESGO har möjliggjort en ökad utvecklingstakt för bolagets batteri- och luftkvalitetsensorer, samt varit gynnsamt vid erhållandet av anslagsfinansiering. Framöver kommer i första hand andra finansieringsvägar att väljas.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.