Insplorion vann ABB SynerLeap Springboard och utökar samarbetet

25 mar 2019

Insplorion vann, tillsammans med Omnio, ABB SynerLeap Springboard 2019. Nu utvecklar vi samarbetet med ABB genom ett gemensamt projekt bekostat av ABB med 30.000 USD som ska undersöka processövervakning primärt för vattenrening. Vi vinner också kontor hos Synerleap, centralt i Västerås, med direkt access till ABB:s organisation. I vårt samarbete är även andra områden av intresse, förutom tidigare batterisensor också olika typer av gasmätningar, exempelvis vätgas.

SynerLeap är ABB: s innovationsutvecklingsnav för startups med sitt huvudkontor beläget i hjärtat av ABB Corporate Research Centre i Västerås Sverige. Syftet är att skapa ett ekosystem där ABB kan utnyttja och möjliggöra för mindre teknikföretag att växa och expandera på en global marknad inom något av dessa tre områden: industriell digitalisering, robotik och energi. Insplorion har sedan hösten 2018 inom Synerleap främst arbetat med ABB kring batterisensorn och dess integrering i batterilager. Inom samarbetet har ABBs övriga affärsområden exponerats för Insplorions sensorplattform där nu, i och med Springboad vinsten, ett projekt inom processövervakning för vattenrening kommer startas.

Insplorions David Nilebo under sitt framträdande vid SynerLeap Springboard 2019.