Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

27 feb 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 25 februari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 8 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 7 097 640. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 34 722. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 132 362. Konverteringspriset blir 14,4 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 500 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 069 854,63 kr.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf.