Nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram

03 jan 2019

Nyckelpersoner tecknar 16 000 aktier och bolaget tillförs totalt 259 200 kr. I och med teckningen har serie 2016/2018 helt avslutats.

”Det är självklart mycket positivt att nyckelpersoner investerar i bolaget och utnyttjar sina optioner även när skillnaden i teckningspris och marknadspris är liten. Det innebär dels tillskott till kassan men främst en tydlig signal att teamet har stark tilltro på långsiktigt god utveckling av våra projekt”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD.
Serie 2016/2018 har totalt omfattat 90 000 optioner med rätt att teckna till 16,20 kr per aktie. Teckning har skett i omgångar sedan 2017 där totalt 72 500 optioner nyttjats efter att nuvarande sista omgång genomförts.

När serie 2016/2018 nu avslutas har bolaget ett aktivt incitamentsprogram, Serie TO 2018/2020 som omfattar 120 000 teckningsoptioner riktat till ledning och nyckelpersoner. I Serie TO 2018/2020 ges rätten att köpa aktie till ett pris på 48 kr och programmet har en löptid fram till 2020-12-31. Samtliga serier har värderats utifrån Black&Scholes modell för optionsvärdering där en option ger rätt att teckna en aktie.

Antal aktier i Insplorion kommer uppgå till 7 064 083 och aktiekapitalet till 1 059 612,78 kr efter att de 16 000 nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf