Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

23 Nov 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 21 november 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 18 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 7 018 498. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 29 585. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 048 083. Konverteringspriset blir 16,9 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 500 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 057 209,78 kr.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.