Penser Access: Insplorion – Från forskning mot massmarknader

09 Nov 2018

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt nytta med tillhörande kommersialiseringsmöjligheter inom två vidare områden i) litium-jon-baserade batterier för nischapplikationer, elbilar och lagringsstationer, samt ii) luftkvalitetsensorer. Bolaget är i uppstart eller har i närtid tecknat avtal om betydande fältprojekt och nya samarbeten, varpå en tydlig väg till potentiell försäljning med första intäkter 2020 går att identifiera.

Vi räknar på ett framgångsrikt scenario där Insplorion uppnår genombrott inom både olika batteriapplikationer och sensorer för luftkvalitetsmätning och finner ett NPV om SEKm 2033, att jämföra med dagens Enterprise Value om ca SEKm 140. Vi konstaterar vidare att marknaden värderar Insplorion till en genomsnittlig sannolikhet om ca 10% för genombrott av dessa slag, något vi finner lågt, samtidigt som risken för uteblivna genombrott måste beaktas. Sammantaget ser vi en hög potential till en hög risk i aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/fran-forskning-mot-massmarknader/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se