Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

03 okt 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 1 oktober 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 23 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 970 111. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 48 387. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 018 498. Konverteringspriset blir 18,6 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 052 775,03 kr.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.