Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

06 sep 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 4 september 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 7 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 32 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 929 882. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 40 229. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 970 111. Konverteringspriset blir 17,4 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 700 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 045 516,65 kr.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.