Insplorion integrerar och demonstrerar batterisensorn för energilagring i EU-projektet ACES

03 maj 2018

EU-organisationen Era-Net Smart Energy Systems har beviljat projektet Adaptive Control of Energy System (ACES) nästan 10 miljoner kronor för att utveckla och demonstrera ny utrustning för mätning och test adaptiva optimeringsalgoritmer för batterilagring. Elva olika samarbetspartners från både industrin och akademin från Sverige, Norge och Tyskland, inklusive Fraunhofer IFF, Vänerenergi, ABB Power Grids och Insplorion, kommer att bygga fyra olika demonstrationsanläggningar. Insplorion finansieras med drygt 0,6 MSEK inom projektet för att integrera batterisensorn i batterilagringssystem och optimera signal- och styrsystemen.

”Inom ACES-projektet kommer vi att kunna visa fördelarna med vår batterisensor för batterilagringsapplikationer. Omfattningen och samarbetspartnerna ger oss en bra språngbräda för både de nordiska och tyska marknaderna,” kommenterar Patrik Dahlqvist, VD Insplorion.

Syftet med ACES-projektet är att utveckla, implementera och testa avancerad mätteknik och adaptiva kontrollalgoritmer för energilagringssystem för att integrera lagerplatser på ett mer ekonomiskt och tekniskt optimalt sätt i moderna elnät. Bredskalig utplacering av energilager kommer att bidra till kraftnätets stabilitet och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan, främst från flyktiga förnybara energikällor- Detta kommer att öppna nya affärsmöjligheter på energimarknaden.

”Insplorions batterisensor ger en ny dimension till batterilagringsmarknaden och kan påverka kostnader och nyttoberäkningarna väsentligt. ACES-projektet kommer att påskynda utvecklingen av batterilagring, vilket innebär att flera applikationer, såsom frekvensstyrning, kommer att vara lönsamma”, säger Lars Olsson från Seniorit AB.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.