Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (Publ)

24 apr 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 20 april 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 8 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 81 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 608 212. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 52 287. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 660 499.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.