Insplorion säljer Acoulyte-modul till professor Marletta vid universitetet i Catania, Italien

13 apr 2018

Professor Giovanni Marletta och hans forskargrupp vid Institutionen för kemi vid Università degli Studi di Catania, arbetar inom områdena funktionella bioytor, biosensorer och stimuli-responsiva ultratunna filmer. Forskargruppen är en av de tidiga användarna av både QCM-D och NPS-tekniken. Gruppen har nu införskaffat Acoulyte-modulen för att fullt ut kunna kombinera dessa teknologier och stärka universitetets forskningskapacitet.

”Vi är bekanta med både QCM-D och NPS-tekniken och det är ett självklart steg att nu kombinera dem med Acoulyte. Samtidiga mätningar av olika egenskaper hos molekylära sammansättningar i samma område, med två synergiska tekniker möjliggör en djupare och mer pålitlig tolkning av resultaten. Såvitt jag vet är Acoulyte-enheten det enda verktyget som kombinerar akustiska och optiska mätningar på ett enkelt sätt och det kommer att bli ett mycket värdefullt verktyg i vår fortsatta forskning på funktionella bioytor och biosensorer”, säger professor Marletta, Institutionen för kemi, Università degli Studi di Catania.

Acoulyte-modulen förvärvas som ett komplement till befintliga QCM-D- och NPS-system i Marletta-gruppens laboratorium och har ett ordervärde på omkring 100 000 kronor.

”Professor Marletta och hans grupp har redan visat användbarheten av vårt XNano-instrument inom biologiska tillämpningar och vi är mycket glada att han nu fortsätter detta arbete med de extra möjligheter som Acoulyte ger. En stark referenskund blev just starkare.”, kommentarer Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf