Handel med Insplorions teckningsoptioner serie TO1 inleds den 21 februari 2018

15 feb 2018

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:
• Insplorions teckningsoptioner av serie TO1 kommer från och med den 21 februari 2018 att vara föremål för handel på AktieTorget.
• Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 31,50 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO1 registrerades hos Bolagsverket tisdagen den 5 februari 2018.

Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter den 5 februari 2018, dagen för registrering. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:
– Tisdagen den 22 januari 2019 till och med tisdagen den 5 februari 2019
– Onsdagen den 22 januari 2020 till och med onsdagen den 5 februari 2020
– Fredagen den 22 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021
– Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
– Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf