Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL)

13 feb 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 12 februari 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 95 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 548 481. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 25 641. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 574 122.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf