Insplorion förlänger löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2018/2019

25 jan 2019

Den 24 januari 2019 beslutade styrelsen för Insplorion att förlänga löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserien KV1 2018/2019 genom att ändra villkoren för konvertiblerna. Bolaget har säkerställt att innehavaren av den konvertibla fordran samtyckt till ändringarna.

Den 24 januari 2019 beslutade styrelsen för Insplorion att ändra konvertibelvillkoren avseende att lånet förfaller till betalning på dagen som infaller 15 månader efter dagen för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet gentemot tidigare 12 månader. Registrering av emissionsbeslutet skedde vid Bolagsverket den 5 februari 2018. Konvertering till aktier kan därmed ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den dag som infaller 15 månader senare. Löptiden och tiden för konvertering förlängs därmed med tre (3) månader.

”Vi har och har haft hög aktivitet i våra projekt med flera framgångar tack vare finansavtalet med ESGO. Vi är i slutet av tranchen med 13 av 100 konvertibler kvar. Den förlängda löptiden gör att vi undviker en kontant inlösen eller risken förknippad med stora konverteringar. ESGO har givit fullt stöd i vårt arbete med denna lösning som är effektiv för Insplorion och bra för våra aktieägare”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf.