Insplorions kinesiska distributör Honoprof säljer Acoulyte-instrument till Chinese Academy of Sciences (CAS) i Peking

27 Dec 2017

Honoprof genomför sin första distributörsförsäljning för Insplorion. Det är den första försäljningen av ett Acoulyte-instrument i Kina. CAS är ett av de ledande forskningsinstituten i Kina. Prof. Hui Yang och hennes grupp- och institutionskollegor kommer att använda instrumentet för att förstå och utveckla ytmodifieringar med amfifila molekyler, med användningsområden från elektrolyter till rengöringsmedel. CAS i Peking kommer att bli ett starkt referenscenter då det ligger geografiskt nära Honoprofs huvudkontor. Listpriset för Acoulyte-instrumentet är cirka 0,5 MSEK som belastas med distributörsrabatt.

Intresset för Acoulyte från CAS-gruppen startade i november förra året, strax efter lanseringen av instrumentet. Sedan dess har gruppen genomfört två separata testomgångar med demoinstrument för att erhålla de referensdata som behövts för finansieringsprocessen.

”Vi är mycket glada att göra den första distributörsförsäljningen för Insplorion och vi börjar nu se resultatet av våra gemensamma insatser på den kinesiska marknaden. CAS kommer att vara ett starkt referenscenter för vår utveckling av den kinesiska marknaden och vi förväntar oss att ha fortsatt hög försäljningsaktivitet efter installationen”, säger Stephen Liu, Managing Director för Honoprof.

”Vi har kontinuerligt sett ökat intresse för Acoulyte, särskilt på våra asiatiska marknader. Det är därför inte förvånande att vi ser den första distributörsförsäljningen i Kina. Vi är övertygade om att vi kommer att se ökade aktiviteter på alla våra distributörsmarknader”, kommentarer Patrik Bjöörn, försäljningschef vid Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf