Insplorion säkrar finansiering upp till 60 MSEK för accelererad kommersialisering av batterisensor

19 dec 2017

Insplorion AB (publ) (”Insplorion”) har tecknat ett avtal om en investering om upp till 60 MSEK. Kapitaltillskottet ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler (”Konvertiblerna”) med tillhörande teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en ”Tranche”). I den första Tranchen kommer Insplorion tillföras 10 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Finansieringen är villkorad av att ett nytt emissionsbemyndigande ges av bolagsstämman och kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

”Vårt batterisensorprojekt har under det senaste halvåret gjort stora framsteg. Dialogen med industriella aktörer har intensifierats och vi ser att vi har en lösning som har ett stort värde på marknaden. För att säkra att projektet fortsätter att utvecklas mot sin fulla potential har vi nu hittat en finansieringslösning som ger flexibel uppskalningsförmåga. Likaså står vi med denna lösning finansiellt starka i de pågående dialoger med större aktörer och vi kan satsa större egna resurser och därigenom bli en starkare part i kommande samarbeten”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Trancherna kommer att tecknas av European Select Growth Opportunities Fund (”Investeraren”), som är en fond fokuserad på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Insplorion och Investeraren på kvällen den 18 december 2017 (”Avtalet”). Den första Tranchen om 10 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet.

I samband med att emissionen av den första Tranchen med Konvertibler och Teckningsoptioner genomförs kommer Insplorion också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning (”Aktieägaroptioner”). Aktieägaroptionerna emitteras till Insplorions dotterbolag Insplorion Sensor Systems AB och kommer därefter att överlåtas till Insplorions aktieägare. Besked om avstämningsdag samt tilldelningsproportion för Aktieägaroptionerna kommer att meddelas senare. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.

Läs mer om transaktionen