Valideringen i Europa av Insplorions huvudpatent klar

23 nov 2017

Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” blev i maj i år beviljad i Europa och har nu validerats i Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien.

Patentet gick in som ansökan i maj 2009 och är beviljat i Japan, Kina, USA och Europa. För att ett europeiskt patent ska gälla i de länder där det blivit beviljat så måste det valideras där. Validering, av patentet med publiceringsnummer EP2435817, har utförts i de länder som bedömts som viktigast ur ett strategiskt och kommersiellt perspektiv. Patentskyddet i de europeiska länderna är giltigt till och med 25 maj 2030.

Patentet avser möjligheten att belägga sensorytan med olika material för att uppnå skräddarsydd känslighet och hög stabilitet aven i påfrestande miljöer.  Det täcker därmed många av teknologins styrkor och båda affärsområdena Instruments och Sensor Systems.

”Alla godkännandeprocesser av vårt huvudpatent, som skyddar vår grundteknik är nu klara på alla marknader och vi har ett bra grundskydd globalt,” kommenterar Elin Langhammer CTO på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf