Insplorion tilldelas 500.000 SEK av Vinnova för att undersöka möjligheten att använda Insplorions teknik vid vattenrening

16 Nov 2017

Vinnova har beviljat 500.000 kronor för projektet ”Nanoplasmonic Optical Sensor Array for enhancing industrial water purification (NOSA4Water)” som Insplorion ska genomföra. Målet med projektet är en genomförbarhetsstudie av NOSA4Water, identifiering av nyckelaktörer och samarbetspartners samt en möjlig kommersialiseringsplan för NOSA-systemet.

Insplorion sökte medel för detta projekt inom EUs ramprogram ”SME 1 – Horizon 2020” i september. Tack vare den höga poäng i EU-granskningens rankingsystem så erhöll Insplorions ansökan en s.k. ”Seal of Excellence” vilket möjliggjorde finansiering av projektet via Vinnovas särskilda utlysning; ”Runner up SME instrumentet 2017”.

Projektet syftar till att undersöka och möjliggöra kommersialisering av Insplorions teknik för övervakning av industriella vattenreningsprocesser, vilket skulle bidra till bättre processer med billigare produktion av rent vatten samt bättre användning av reningskemikalier och filter. Behovet har bland annat identifierats tillsammans med Akzo Nobel som vill undersöka möjligheten till effektivare framställning av högkvalitativt vatten för användning i deras produktion med Insplorions teknik.

Behovet av vattenrening är globalt och växande, där on-line mätning under olika reningssteg efterfrågas. Projektet förväntas svara på inom vilken nisch Insplorions teknik kan göra störst nytta samt hur stora kostnadsbesparingar och andel minskad användning av miljöfarliga kemikalier som bättre övervakning kan ge.

”Idén med ett on-line instrument för processindustrin har växt fram i samband med allt vi lärt oss ifrån fibersensorutvecklingen för batterier och hur den kunskapen kan kombineras med vår instrumentplattform. Det finns fortfarande tekniska och marknadsmässiga frågetecken och innan vi startar upp ett nytt utvecklingsprojekt är vi mycket glada att vi fått denna finansiering för att räta ut ett par av de frågetecknen”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf