Insplorion och RISE tilldelas 350.000 kronor av Vinnova för vidare miniatyrisering av batterisensorn

18 okt 2017

Vinnova har beviljat 350.000 kronor för projektet ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier” som Insplorion ska genomföra tillsammans med experter inom fiberoptik vid RISE. Målet för projektet är att utveckla designen av ett fiberbaserat NPS-sensorsystem för batteristyrning, samt undersöka potentialen för andra applikationsområden baserade på samma plattform.

”Det här anslaget ger oss möjlighet att accelerera vårt eget miniatyriseringsarbete. Dessutom kommer vi närmare RISE och deras experter inom miniatyrisering. Det är ett spännande projekt som väl kompletterar våra andra samarbeten med industrin”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Övergången till en fossilfri fordonsflotta är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser. Idag hindrar dock kostnaden och prestandan hos befintliga Litium-jon batterier en snabb övergång. Dagens batterier är överdimensionerade och arbetar långt under sin maximala kapacitet. Insplorion har utvecklat en sensorteknik som möjliggör övervakning av lokala kemi- och temperaturförändringar inuti batterier, vilket gör det möjligt för slutanvändaren att uppnå ökad prestanda för sin tillämpning.

För att uppnå en utbredd användning av Insplorions batterisensor, krävs att alla delar i systemet är tillräckligt små för integrering i en batterimodul, till ett attraktivt pris. I detta projekt utarbetas möjligheterna till ett miniatyriserat sensorsystem ytterligare. Denna förundersökning kommer fokusera på kostnadsreduktion, och ambitionen är att utföra en teoretisk och praktisk studie med målet att hitta lösningar som kan vidareutvecklas till ett billigt avläsningssystem för Insplorions fiberoptiska NPS-sensorer. Förstudien kommer också att beskriva eventuell vidareutveckling som kan ge förbättringar specifikt för batterisensorn som tillämpning men också öppna möjligheter för nya applikationer.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf