Professor Fredrik Höök köper en Acoulyte och blir referenscenter till Insplorion inom bio-applikationer

02 okt 2017

Professor Fredrik Höök på Biologisk fysik, Institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola, blir kund till Insplorion och Acoulyte-användare inom ett referenscentersamarbete. Höök och hans grupp är ledande inom drug-delivery-system och interaktioner med cellytor. Höök är även en av grundarna till Q-Sense och är expert på den akustiska QCM-D-tekniken som Insplorions optiska NPS-teknik kombineras med via Acoulyte instrumentet. Den gedigna kunskapen inom både life science och QCM-D gör att Fredrik Hööks grupp kommer att bli ett mycket betydelsefullt referenscenter.

”Jag är mycket glad att vi nu får Fredrik som användare av Acoulyte. Jag är helt övertygad om att de resultat som kommer att komma från hans grupp på ett avgörande sätt kommer påvisa nyttan av Acoulyte inom biofysikaliska tillämpningar. Dessutom finns det ingen vassare forskare när det gäller användandet av QCM-D tekniken. Det kommer att få genomslag i framtida försäljning,” kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Inom referenscenterupplägget kommer Höökgruppen även bistå vid utvärdering av nya sensorytor och produktuppgraderingar, utöver att Acoulyte instrumentets möjligheter inom life science forskning kommer tydliggöras. Akademisk och referenskundsrabatt har tillämpats. Försäljningen blev klar i slutet av september och kommer påverka tredje kvartalets resultat.

”Genom att använda Acoulyte kan vi kombinera våra QCM-D-mätningar med optiska mätningar utan att använda olika mätkammare eller olika ytor och undviker då stora osäkerheter i datatolkningen. Likaså är ytkänsligheten, specifikt möjligheten att bestämma tjockleken på nanonivå hos biomolekylära filmer, hos NPS-tekniken en viktig styrka. Jag är övertygad om att vi kommer lära oss mer kring, bland annat, hur nanopartiklar inom drug-delivery påverkar ytor som efterliknar cellmembrans,” kommenterar Fredrik Höök, Biologisk fysik, Institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola.

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf