”Det här stärker vår dialog med industrin”

02 jun 2017

Artikel i Investerarbrevet nr 6, 2017

Det svenska teknikbolaget Insplorion gör fortsatta framsteg i sitt batterisensorprojekt. Samarbetet med den brittiska tillverkaren AGM Batteries har gjort att utvecklingen accelererar. När diskussionerna med industrin nu intensifieras och blir mer konkreta så kommer projektet allt närmare en kommersialisering.

Nyligen gjorda tester visar att Insplorions batterisensorer kan integreras i AGM:s batterier med bibehållen prestanda. Bägge parter beskriver den lyckade integreringen som något av ett genombrott.

Insplorion-sensorn ger utmärkta möjligheter för laddningsmätning direkt i batteriet. Vi på AGM är entusiastiska över samarbetet med Insplorion, säger Steven Farmer, som är chief operating officer på AGM Batteries.

Inplorions batteriprojekt handlar om att förbättra batteriernas kapacitet genom att placera en sensor mitt i batteriet som därmed mycket bättre än dagens teknik kan mäta batteriets status. Utvecklingen förväntas få stor betydelse för framförallt elbilar då bättre mätning och styrning av elbilsbatterier förväntas kunna öka elbilars räckvidd och batteriernas livslängd.

En färdig fungerande prototyp
Patrik Dahlqvist, vd på Insplorion, menar att samarbetet med AGM har gjort att projektet nu visat att Insplorions sensor fungerar i ett kommersiellt batteri.

En viktig fråga som industrin velat ha svar på är om vår sensor inte på något negativt sätt skulle påverka batteriets prestanda när de sitter i batteriet, något vi nu har visat att den inte gör. Detta gör att en kommersialisering av projektet rycker allt närmare, säger Dahlqvist, som menar att med resultaten från de senaste testerna med AGM kan Insplorion intensifiera dialogen med industrin.

I det här sammanhanget har också överenskommelsen med ett större, ej namngivet, USA-baserat multinationellt komponentföretag stor betydelse. Företaget har finansierat Insplorions och AGM:s gemensamma batteriprojekt.

Det viktiga är att Insplorion och AGM Batteries nu har en batteriprototyp, med Insplorions batterisensor, att visa upp.

Vidare tester av den senaste batteriserien sker idag i samarbete med Uppsala Universitet.

Stor betydelse för elbilsmarknaden
Det nya med Insplorions teknik, och som förväntas få stor betydelse för utvecklingen av laddningsbara batterier, handlar om att göra mätningar av batteriernas laddningsstatus mer exakta. Det sker genom att laddningsstatusen mäts inne i batteriet. Med de mätmetoder som används i dag blir uppskattningen av ett batteris laddningsstatus tämligen grov, vilket medför att det är nödvändigt med stora säkerhetsmarginaler. Med en mer exakt mätning uppskattas batteriets kapacitet kunna utnyttjas upp till 25 procent bättre, vilket förväntas få stor betydelse för inte minst elbilsmarknaden.

Läs artikeln på investerarbrevet.se