Grundpatent godkänt i Europa

29 maj 2017

Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” har nu beviljats av europeiska patentverket, EPO.

Patentet gick in som ansökan i maj 2009 och har tidigare blivit beviljat i Japan, Kina och nyligen i USA. Patentet, med publiceringsnummer EP2435817, avser sensorytans möjlighet att beläggas med olika material och bedöms ge ett bra skydd då det är denna metodik som ger teknologin dess robusthet och dess specifika känslighet för olika molekyler. Patentet täcker därmed till stor del teknologins styrkor och båda affärsområdena Instruments och Sensor Systems.

Patentet ger ett skydd i Europa till och med 25 maj 2030*. Nästa fas är att officiellt validera patentet i ett antal strategiska och kommersiellt relevanta länder inom den Europeiska Patentkonventionen. Validering innebär att det EU godkända patentet kommer behandlas av respektive utvalt lands administrativa patentprocess.

”Att vårt huvudpatent som skyddar vår grundteknik nu även är beviljat för den europeiska marknaden är förstås mycket positivt. Patentet är nu beviljat på alla marknader som vi har sökt skydd på. Europa är viktigt dels då det är en stor marknad men även som vår hemmamarknad där många av de tidiga affärerna har och kommer ske för existerande och nya användningsområden av vår teknik,” kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

*Patentet gäller till 25 maj 2030 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf