Omställningen till grön energi och elbilar på frammarsch i Sverige

15 maj 2017

Insplorion stärker banden med industrin

I veckan som gick deltog Insplorion på Innovationsracet Power Circle Summit, arrangerat av Energimyndigheten och InnoEnergy samt Elfack, Nordens största mötesplats för el och energibranschen. Under båda mötena presenterades bolaget på scen, dels inom en pitchtävling och dels med en längre presentation av Insplorions batteriprojekt.

Innovationsracet hölls av stapeln under Power Circle Summit som anordnades på Svenska Mässan i Göteborg den 9 maj. I år var temat ”Hållbara lösningar för framtidens energianvändare – är teknik och opinion redo?”. Power Circle Summit samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi.

Under årets konferens konstaterades att Sverige börjar komma i kapp med omställningen till fossilfritt, men mer finns att göra. Fortfarande står de fossildrivna fordonen för den absolut största andelen, runt 96 %, av nybilsförsäljningen. Den enskilt dyraste komponenten batteriet motsvarar kring en tredjedel av priset för elektriska fordon, så behovet att förbättra batterier är helt nödvändigt för att elektriska fordon ska bli helt konkurrenskraftiga med fossildrivna.

På Elfack deltog Insplorion som ett av flera Innovationsbolag inom energisektorn under frukostseminariet som hölls av Business Region Göteborg, Chalmers Ventures, Cleantech Inn och RISE. Fokus låg kring hur ny teknik kan förändra i energisektorn där Insplorion sticker ut som ett lysande exempel.

Båda konferenserna var mycket bra tillfällen för Insplorion att knyta viktiga kontakter med industriella aktörer och potentiella samarbetspartners inom näringslivet. Insplorions relevans under mässan märktes bland annat på att bolaget belönades med en andraplats i Innovationsracets pitchtävling.

”Det är otroligt roligt att vi får sådan uppmärksamhet för vår teknologi och hur vi kan använda den”, säger David Johansson, utvecklingsingenjör på Insplorion. ”Det här priset visar att vi är på rätt väg och kommer att ge vårt team ännu större självförtroende att jobba vidare med våra sensorer i batterier. Det underlättar dessutom vår egen framtida kommunikation med potentiella samarbetspartners och kunder”.

Läs mer på pcsummit.se

Läs meddelandet som pdf

Läs nyheten på energinyheter.se