Gassensorpatentet beviljat i USA

09 maj 2017

Insplorions patent ”A sensor, system, and method for sensing a gas” har nu beviljats av USPTO.

Insplorions huvudpatent beviljades nyligen I USA och följs nu av Insplorions gassensorpatent. Gassensorpatentetansökan skickades in i december 2014 och täcker beläggningen av sensorytan med olika material för att få hög känslighet och specificitet mot den gas man vill detektera. Patentet täcker alltså Insplorions applikationer inom olika typer av gasdetektion som t ex luftkvalitetsmätning. Patentansökan med nummer 15/105,408 får patentnummer US 9,638,633 och ger skydd i USA till 18 december 2034.

”Det snabba godkännandet av gassensorpatentet är i stor kontrast mot den långsamma processen med vårt huvudpatent, vilket visar hur oförutsägbar patentprocessen kan vara. Vi är mycket glada att nu även ha det här patentet beviljat i USA eftersom det stärker vår position och täcker våra gassensorapplikationer där det pågående luftkvalitetsensorprojektet kommer att stärkas ytterligare”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf