Lansering av nya sensorytor till Insplorions mätinstrument

31 mar 2017

Insplorion lanserar idag två nya sensorytor till sin instrumentfamilj. Dels en ny helt platt sensor med nedsänkta nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum för studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom cellmembran. Denna utvidgning av Insplorions instrumentsensorer gör att fler användningsområden och fler kundgrupper kan få användning av Insplorions mätinstrument.

De nya platta Acoulytesensorerna underlättar för användare av QCM-D-instrument att jämföra sina tidigare resultat, som gjorts på platta QCM-sensorer, med de nya resultaten som de kan få med kombinationen av QCM och Insplorions NPS-teknik. De är också viktiga då de tillsammans med Insplorions övriga sensorer med olika mycket ytstruktur, kan svara på frågor kring hur mycket nanopartiklars form och storlek påverkar biomolekyler, vilket är av stor vikt inom nanomedicin och nanotoxikologi.

Sensorerna med ett större hålrum under ett mindre hål har utvecklats i ett samarbete med Andreas Dahlin, docent på avdelningen för Kemi och kemiteknik, inom institutionen för Tillämpad kemi på Chalmers tekniska högskola. Dessa sensorer möjliggör att ett cellmembran placeras ovanför hålrummen varvid man kan studera hur snabbt och hur mycket av en viss molekyl som passerar genom membranet. Möjligheten att studera hur snabbt och hur mycket av en specifik molekyl som transporteras genom ett membran är av stor vikt bland annat vid de tidiga stegen vid läkemedelsutveckling.

”Vi är glada att med dessa nya produkter kunnat möta kundförfrågningar, både från Acoulyte- och XNano-kunder, men främst i de dialoger som vi idag har med nya kunder. Likaså kan våra nya hålrumssensorer bli ett viktigt tillskott för XNano systemet då det ger ytterligare en unik möjlighet gentemot andra mätinstrument inom Life Science segmentet,” säger Patrik Bjöörn, försäljningsansvarig på Insplorion.

Läs mer om Insplorions sensorer här

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf