Den första Insplorion Acoulyte såld till University of Wisconsin-Madison

29 dec 2016

Insplorion har idag sålt det första Insplorion Acoulyte-instrumentet till professor Joel Pedersen vid Departments of Soil Science, Chemistry and Civil & Environmental Engineering, University of Wisconsin-Madison.

Insplorion Acoulyte visades för professor Joel Pedersens laboratorium i början av december och dockades in till deras QCM-D instrument. Efter en inledande demo och kortare utbildning lämnades Acoulyte-instrumentet kvar under en försöksperiod på två veckor. Provperioden visade sig lyckad vilket nu resulterar i den första Insplorion Acoulyte-försäljningen. Listpriset för ett Acoulyte instrument är knappt 0,5 MSEK där sedvanlig akademisk- och referenskundsrabatt tillämpats.

”Vi är mycket glada över att ha Acoulyte i vårt labb. Att kombinera nanoplasmonikmätning med QCM-D ger oss möjlighet att samtidigt mäta torr (optisk) och våt (akustisk) massa av protein- och polymerfilmer på samma yta och att skaffa information om vattenhalt och molekylär konformation. Acoulyte kompletterar vårt Q-Senseinstrument och passar bra med min forskning inom miljökemi, till exempel hjälper den oss att förstå beteendet hos prioner i miljön och interaktionen av polymerer med modellära cellytor”, säger professor Joel Pedersen, University of Wisconsin-Madison.

”Vi är mycket glada över att det är Pedersenlabbet på UW-Madison som får vår första Acoulyte-enhet då vi är väl medvetna om den höga kvalitet som deras forskning håller med bland annat QCM-D tekniken. Vi är säkra på att de kommer att bli en bra referenskund. Det är också värt att notera att vi nu har ett exempel på hur Acoulyte-instrumentet kan ha en snabbare försäljningsprocess än vad vi tidigare sett med X1 och XNano”, säger Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf