Grundpatent godkänt för den kinesiska marknaden

27 dec 2016

Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” har nu godkänts för den kinesiska marknaden.

Patentet gick in som ansökan i maj 2009 och har sedan dess blivit godkänt i Japan i början av 2015 och är fortsatt i slutfasen i EU och USA. Patentet avser sensorytans möjlighet att beläggas med olika material och bedöms ge ett bra skydd då det är denna metodik som ger teknologin dess robusthet och dess specifika känslighet för olika molekyler. Patentet täcker därmed till stor del teknologins styrka och båda affärsområdena Instruments och Sensor Systems.

Man har de senaste tio åren sett att det kinesiska patentsystemet och dess granskningsprocesser vidare anpassats till det internationella PCT systemet vilket kan ses som mycket positivt för företag som vill ansöka om patent i Kina. En trolig drivkraft är att det egna innovationssystemet har blivit mer inriktad på en global marknad än tidigare. Nyligen har Kina gått om USA som den marknad där flest patent söks.

”Kina är en av de, om inte den, viktigaste framtidsmarknaden för Insplorion, både för våra mätinstrument och för batterisensor- och luftkvalitetsensorprojekten, så det är självklart av stor vikt att vi nu har vårt immateriella skydd säkrat där” Säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

”Det är bra att patentskyddet för vår grundteknik ökar eftersom det teknikmässigt ger oss en ännu starkare plattform att stå på och bygga vidare på”, förtydligar Elin Langhammer, en av grundarna till och CTO på Insplorion.

Läs pressmeddelandet som pdf

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.