Christoph Langhammer utsedd till Wallenberg Academy Fellow

05 dec 2016

Insplorions medgrundare Docent Christoph Langhammer vid Chalmers tekniska högskola har valts in i den exklusiva gruppen Wallenberg Academy Fellows. Det är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades 2012 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet.

Christoph Langhammer kommer att, förutom den hedervärda utnämningen, även få ta emot 1,5
miljoner kronor per år under fem år. Pengarna kommer att användas till att utforska så kallad
nanoplasmonik för att framställa nya katalysatorer och sensorer. Viktiga mål inom projektet är att ta
fram en mycket känslig sensor för vätgas, som behövs i framtidens fordonsindustri, och en
katalysator som kan omvandla koldioxid till kolmonoxid för återanvändning av kolinnehållet.

Nanoplasmonik har under de senare åren utvecklats till ett av de mer dynamiska områdena inom
nanotekniken. Forskare utnyttjar att ljus kan framkalla kollektiva svängningar hos elektroner i
metallnanopartiklar, ett fenomen som kallas plasmonresonans. Plasmonresonansen växelverkar med
ljus, vilket har utnyttjats i till exempel optiska sensorer och solceller.

”Hittills har forskare i princip endast använt grundämnena silver och guld i utveckling av
plasmonresonanstekniken”, berättar Christoph Langhammer. ”Vi kommer att ta fram flera material
för tekniken, legeringar av olika grundämnen och nanofabricerade material som byggs atomlager för
atomlager.”

”Att vår medgrundare och närmaste akademiska samarbetspartner fortsätter visa att han är en av de
främsta unga forskarna i Sverige spiller förstås över på Insplorion på olika sätt. Framför allt när det
som i detta fall handlar om sensorutveckling för vätgas som vi bevakar och där det finns synergier
med luftkvalitetprojektet som vi driver gemensamt”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf