Investering via ESGO

Finansiering via ESGO

I december 2017 tecknade Insplorion ett avtal om en investering upp till 60 MSEK med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Kapitaltillskottet används till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en ”Tranche”).

Den första tranchen om 10 MSEK genomfördes i januari 2018. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.

”Vårt batterisensorprojekt har under det senaste halvåret gjort stora framsteg. Dialogen med industriella aktörer har intensifierats och vi ser att vi har en lösning som har ett stort värde på marknaden. För att säkra att projektet fortsätter att utvecklas mot sin fulla potential har vi nu hittat en finansieringslösning som ger flexibel uppskalningsförmåga. Likaså står vi med denna lösning finansiellt starka i de pågående dialoger med större aktörer och vi kan satsa större egna resurser och därigenom bli en starkare part i kommande samarbeten”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

European Select Growth Opportunities Fund är en fond fokuserad på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Pressmeddelande vid första konverteringen finns att ladda ner här.

Villkor för konvertibler finns här:

Villkor för teckningsoptioner finns att ladda ner här:

Sammanfattade villkor och datum för utnyttjande av teckningsoptioner finns i pressmeddelande från den 15 februari 2018, här.

Omräkning har skett i samband med nyemissioner. Teckningskursen är 11,50 kr per aktie och varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,033 aktier gentemot tidigare en (1) aktie, se pressmeddelande här. 

Teckning har skett vid flera tillfällen senast i februari 2021 se här.