Företrädesemissionen 2019

Utfallet av företrädesemissionen

Insplorions nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 90 procent och Insplorion tillförs 29,8 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till 3,5 MSEK. Emissionslikviden möjliggör lansering av bolagets luftkvalitetsensor samtidigt som ett högt tempo kan hållas i bolagets batterisensorprojekt.

Teckningstiden i Insplorions nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 11 juni 2019. Totalt tecknades emissionen till 90 procent varav, 70,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 5,2 procent utan stöd av teckningsrätter och 14,8 procent av emissionsgaranter. Priset per aktie vid företrädesemissionen var 11,50 SEK. Genom emissionen tillförs Insplorion 29,8 MSEK före emissionskostnader vilket möjliggör en kraftfull lansering av bolagets luftkvalitetsensor samtidigt som ett högt tempo kan hållas i bolagets batterisensorprojekt.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Insplorion med 388 371,42 SEK genom nyemission av 2 589 142 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 1 467 181,20 SEK fördelat på 9 781 205 aktier.

Läs hela pressmeddelandet om Företrädesemissionens utfall


MER INFORMATION

Läs Erik Penser Banks senaste analys om Insplorion här.

Läs om luftkvalitetssensorn i DI här.

Läs om Insplorion i Investerarbrevet här.

Se Patrik Dahlqvist på Pressträff Direkt den 15 maj 2019 här.

Se Insplorions presentation på Aktiedagen i Stockholm den 20 maj 2019 här.

Genomförd företrädesemisson i sammandrag

Företrädesrätt till teckning
Avstämningsdagen var den 23 maj 2019. Varje befintlig aktie i Insplorion berättigade till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs
11,50 SEK per aktie.

Teckningstiden var
27 maj – 11 juni 2019.

ISIN-koder
Aktien (INSP): SE0006994943
Teckningsrätt (INSP TR): SE0012674083
Betald tecknad aktie (INSP BTA): SE0012674091

Marknadsplats
Aktier som emitterades i företrädesemissionen handlas på Spotlight Stock Market.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattades till cirka 25 procent av teckningsförbindelser och till cirka 65 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen
omfattades således till 90 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 29,8 MSEK.

Användning av emissionslikvid
• Affärsutveckling, lansering och försäljning av luftkvalitetsensor, 7 MSEK
• Produktutveckling av luftkvalitetsensor, NOx och multigas, 7 MSEK
• Affärsutveckling av batterisensor, 1 MSEK
• Produktutveckling av batterisensor, 6 MSEK
• Processutveckling för massproduktion, 5 MSEK
• Vidareutveckling IP-skydd, främst nya patent, 3 MSEK

LADDA NER:

Prospekt

Teaser