Styrelse

Styrelsen i Insplorion AB består av fem ledamöter som kompletterar varandra med sin erfarenhet och kompetens.

Jonas Ehinger

Styrelseordförande

Jonas Ehinger är M.Sc. med inriktning på biokemi/kemi från Göteborgs Universitet. Han är sedan 2010 CEO för Osstell AB, ett globalt bolag som utvecklar, tillverkar och distribuerar diagnostikprodukter för stabilitetsmätningar i dentala implantat. Han har 20 års erfarenhet som VD/CEO och har tidigare även varit CEO för Celletricon och Mentice. Jonas har en gedigen erfarenhet i att i utveckla försäljningsstrategier, distribution och sourcing i innovativa teknikbaserade och internationella bolag. Under sin tid på Osstell har han också varit bosatt i USA för att etablera och utveckla koncernens verksamhet. Jonas är styrelseordförande i Gapwaves AB, styrelseledamot i Doxa AB, Leading Light AB och Undfold West AB.

Jan Burenius

Styrelseledamot

Jan är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har studerat ekonomi vid Göteborgs universitet. Jan har arbetat inom bl.a. Volvo, Gränges och Nobel, och bedriver sedan 1989 konsultföretaget Nimba, som fokuserar på frågor rörande kundvärde, innovation, produktutveckling och entreprenörskap. Jan har även skrivit böcker om kundvärde och innovation. Jan arbetar idag som konsult för Chalmers Venture och är vice ordförande i Ingenjörer utan gränser.

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist

Styrelseledamot

Ulla-Britt är civilingenjör Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola och är sedan 2004 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Hon har 25 års erfarenhet från arbete i börsnoterade, privata och statliga företag, bl.a. styrelseordförande Kongsberg Automotive ASA, SinterCast AB, Ruter Dam, Tällberg Foundation Service AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vindora Holding AB. Ulla-Britt  har lång erfarenhet från industri, ICT, miljö, forskning och näringspolitik och samhällsutveckling. Hon var 22 år på Volvo Cars bl.a. chef för Kvalitet, Volvo Monitoring and Concept Center CA USA, Kompetenscenter Miljö samt Affär & Strategi Motor. Ulla-Britt arbetade drygt fem år på Svenskt Näringsliv med ansvar för näringspolitik inom bl.a. hållbarhet, IT, forskning, arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö. Sedan 2006 arbetar hon som affärsrådgivare och oberoende styrelseledamot. Ulla-Britt har bott och arbetat i USA och Irak. Hon är idag styrelseledamot i DataRespons ASA, Holmberg First Holding AB, Insplorion AB, Mycronic AB och Triboron International AB.

Caroline Pamp

Styrelseledamot

Caroline har en juris kandidatexamen och en juris doktorsexamen i immaterialrätt från Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av bolags- och immaterialrättsliga frågor i tekniktunga entreprenörsbolag. Caroline driver idag Lextruct AB där hon ger juridisk rådgivning till teknikbolag i tidiga skeden, och är anställd vid Chalmers Ventures AB som är Chalmers inkubator för att kommersialisera forskningsprojekt.

Anders Sandell

Styrelseledamot

Anders är civilingenjör från Halmstad Högskola. Han är sedan 2008 CEO för Holmbergs Safety Systems, världsledande inom barnsäkerhet och med en pro forma omsättning globalt > SEK 600 m. Holmbergs Safety har organiskt och via förvärv tredubblat sin omsättning och marknadsnärvaro de senaste 5 åren och förflyttat sig från komponentleverantör till ett innovativt system företag. Anders har en lång erfarenhet av industrialiseringar till globala kunder i krävande miljöer. Det innefattar djup kunskap om produkter, marknad och kunder i en internationell business-to-business miljö, där in försäljning och förhandlingar är både komplexa och tidskrävande. Innan Holmbergs har Anders arbetat som marknads- och produktansvarig inom Electrolux och Husqvarna med placering i Asien och Japan.