Bringing New Materials to Market

Stiftelsen för strategisk forskning och Vinnova arrangerar en konferens för att föra forskningsresultat inom materialvetenskap till industriell verklighet. Elin Larsson Langhammer och Patrik Dahlqvist från Insplorion är några av talarna.

Konferensen hålls på Sheraton Stockholm och är öppet för alla universitet, forskningsinstitut, företag och andra samarbetspartners med intresse för materialvetenskap och är gratis. Anmäl dig här!

Plats: Sheraton, Stockholm

Tid: 2017-04-25 09:00