Utvecklingsingenjör

Affärs- och teknikutvecklare – Sensorer

Vill du vara med och bidra till en bättre värld?

Läs mer om Insplorion, en liten, hårt arbetande, nyfiken grupp med stor kunskap inom teknikområden som kommer att bli banbrytande! Vi finns på Medicinareberget i Göteborg!

Välkommen till Insplorion

Insplorion är ett svenskt företag som utvecklar och säljer NanoPlasmoniska Sensorer (NPS). Med hjälp av NPS kan processer på ytor och i tunna skikt studeras på nanonivå. NPS är också en teknik som till följd av sin höga känslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering möjliggör utveckling av sensorer för specifika tillämpningar; såsom för styrning av batterier eller luftkvalitetsmätningar.

Insplorion inom industrin

Insplorions teknik har hög potential för sensorlösningar speciellt utvecklade för industriell användning och interaktiva slutprodukter. Våra framtida tillämpningar och nyttan av industriella sensorlösningar kan bara fantasin sätta gräns för. Vad sägs om en serieproducerad sensorlösning som kontinuerligt övervakar effektnivån och prestanda i elbilars batterier? Eller miljösensorer för övervakning av luftkvaliteten i världens storstäder? Vi har idéer för en rad olika industriella tillämpningar med Insplorions NPS-teknik.

Rollen som utvecklingsingenjör kan utvecklas lite olika beroende på ditt intresseområde.

Vi arbetar med att utveckla nya sensorer för tillämpningar t.ex. inom batterioptimering, gasdetektion, och vattenrening. Du arbetar med hur sensorerna kan implementeras på ett sätt som erbjuder kunden största nytta och så att tekniken kommer till sin rätta i en verklig miljö.

Tycker du att det låter som en intressant utmaning och har du:

·      God teoretisk och teknisk bakgrund

·      Bra social kompetens

·      Förmåga att arbeta flexibelt och fritt men att samtidigt kunna strukturera upp din arbetssituation

·      En lust att kommunicera och implementera nyttan av vår teknik som en del i kundens produkt och marknadsföring

·      Viljan av att ena dagen arbeta med kommunikation, och andra dagar praktiskt och laborativt.

·      Erfarenhet och driv att verka i en internationell miljö

·      Möjligheten att leva med en flexibel vardag som kan inkludera resor, presentationer hos kund mm.

·      God förmåga att kommunicera på engelska.

 

Vad erbjuder vi?

·      En viktig, synlig roll i att bygga ett företag! Ditt bidrag behövs, syns och uppmärksammas!

·      En roll i ett team som omväxlande leder och driver kunden in i våra gemensamma projekt

·      Vår grupp; en platt organisation som vill hålla diskussionen levande både vad gäller organisation, utveckling av företaget och utvecklingen av våra lösningar och applikationer.

·      Ett tydligt mentorskap som ger dig möjlighet att växa i betydelse både hos kund och hos oss i företaget!

·      Din roll är lika viktigt som dina kollegors i vårt arbete med att ge Insplorions teknik en betydelsefull plats i framtidens forskning och produktutveckling!

·      Möjligheter till att verka på en internationell marknad, resor, presentationer, demonstrationer nationellt och internationellt.

 

Mer information kontakta Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion, 0723 62 32 61 eller vår rekryteringskonsult Ewa Lannér, Lannér & Co, 040 12 02 01. Din intresseanmälan sänder du till ansokan@lanner.se vi gör urvalet fortlöpande och ser fram emot din intresseanmälan asap!