Teknisk säljspecialist

Applikationsutvecklare mot våra forskningskunder

Vill du vara med och bidra till en bättre värld?

Läs mer om Insplorion, en liten, hårt arbetande, nyfiken grupp med stor kunskap inom teknikområden som kommer att bli banbrytande! Vi finns på Medicinareberget i Göteborg.

Välkommen till Insplorion

Insplorion är ett svenskt företag som utvecklar och säljer NanoPlasmoniska Sensorer (NPS). Med hjälp av NPS kan processer på ytor och i tunna skikt studeras på nanonivå. NPS är också en teknik som till följd av sin höga känslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering möjliggör utveckling av sensorer för specifika tillämpningar; såsom för styrning av batterier eller luftkvalitetsmätningar.

Insplorion inom akademin

Insplorion ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet om processer som sker på ytor och i gränsskikt via våra mätinstrument. Genom att använda Insplorions NPS-teknik får forskare en djupare förståelse för molekyl-yta-interaktion, nanomaterial, nanopartiklar och porösa material för olika tillämpningsområden inom biosensorer, biomolekylära gränsskikt, polymervetenskap, och materialvetenskap.

Till vår grupp i Göteborg söker vi nu en

Teknisk säljspecialist; Applikationsutvecklare mot våra forskningskunder

Vår teknik bidrar till att göra kundens forskning än mer banbrytande!

Din roll är att etablera vår teknik i kundens forskning och att driva den tekniska delen i säljprocessen. Du gör det tydligt och enkelt för kunden att använda vår teknik. Det handlar bl.a. om att identifiera nya applikationsområden, installera instrument hos kund, genomföra mätningar tillsammans med kunden, samt revidera och effektivisera metoder och processer. På så sätt får vi bra dokumentation, referenser och kunskap som gör vår teknik mer efterfrågad.

Tycker du att det låter roligt och utmanande?

Har du?

·      God teoretisk och teknisk bakgrund samt gärna ett par års erfarenhet av att sälja instrument inom forskningsvärlden.

·      Bra social kompetens och ett driv att kommunicera och implementera nyttan av vår teknik i kundens spetsforskning.

·      Förmågan att arbeta flexibelt och fritt men att samtidigt kunna sätta ner foten och strukturera ditt arbete.

·      Modet att ge vår teknik den plats och det inflytande den förtjänar för att få uppmärksamhet i framtida forskning.

·      Möjligheten att resa globalt och att leva med en flexibel vardag. Det kan gälla åtaganden hos kund men även presentationer, besök mm som kommer dels med bra framförhållning men även mer ad hoc.

·      Erfarenhet av att leva eller verka i en internationell miljö och obehindrat kommunicera på engelska men gärna ytterligare ett språk.

 

Vad erbjuder vi?

·      En internationell plattform med möjlighet att få resa mycket och träffa ledande forskare inom materialutveckling, ytkemi och ytfysik.

·      En viktig, synlig roll i att bygga ett företag. Ditt bidrag behövs och uppmärksammas!

·      En roll där du omväxlande leder och hjälper kunden in i våra gemensamma projekt.

·      Vår grupp; vi har en platt organisation, vill hålla diskussionen levande såväl vad gäller organisationen, utvecklingen av företaget samt utvecklingen av våra lösningar och applikationer.

·      Ett tydligt mentorskap som ger dig möjlighet att växa i betydelse både hos kund och hos oss i företaget!

·      Möjligheter till att verka på en internationell marknad, resor, presentationer, demonstrationer nationellt och internationellt.

 

Mer information kontakta Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion, 0723 62 32 61 eller vår rekryteringskonsult Ewa Lannér, Lannér & Co, 040 12 02 01. Din intresseanmälan sänder du till ansokan@lanner.se vi gör urvalet fortlöpande och ser fram emot din intresseanmälan asap!