Vinnova bidrar med en miljon kronor

18 Jun 2015

Vinnova beviljar bidrag till två utvecklingsprojekt som Insplorion är delaktiga i.

Vinnova har beviljat bidrag till två utvecklingsprojekt där Insplorion är involverad. Dels är det utvecklingsprojektet tillsammans med Volvo och Chalmers tekniska högskola där Insplorion är huvudsökande, med mål att skapa en sensorlösning för bilbatterier som nu går in i fas två. Dels är det ett samarbetsprojekt tillsammans med Akzo Nobel och Chalmers tekniska högskola, där Chalmers är huvudsökande, att med hjälp av det nya materialet grafen utveckla vattenreningsfilter. Sammanlagt uppgår bidragen till 1 MSEK.

Fordonsbatterier
Inom Nano-optisk batterisensor finns det ett stort marknadsbehov inom bilindustrin. Inte minst med tanke på den framtida elbils- och elbussflottan som är under utveckling. Insplorions nano-optiska batterisensor har sedan tidigare fått teknisk proof of concept för blybatteri. I fas två som projektet nu går in i nästa steg med proof of concept för Li-jon batteriet. En kartläggning och konceptframtagning av integrering av sensorn i batterier och mer detaljerad affärsutveckling ryms även i det finansierade projektet.

Vattenrening och andra membranapplikationer
Projektet Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer tillsammans med Institutionen för teknisk fysik på CTH fick sitt bidrag beviljat på bland annat följande grunder. Vinnovas expertgrupp ansåg att projektet har stor kommersiell potential och möjligheter till tillväxt i Sverige. Grafen bör kunna tillföra speciellt värde i tänkta applikationer och ge konkurrenskraft. Vattenrening och övrig separation/rening bidrar direkt till positiva hållbarhets- och miljöaspekter. Dessutom har projektgruppen stor teknisk/vetenskaplig kompetens samt en stark aktörskonstellation med relevant kontaktnät som har goda förutsättningar att säkerställa leverantörskedja och gynnsam projektutveckling. Projektplanen bedöms som realistisk och av god kvalitet. Kommersialiseringsplanen adekvat för ett förstudieprojekt.

”Det är roligt att Vinnova är positiva och tror på projekten. Det är alltid stärkande att få bekräftelse på att fler människor tror på vår sensorteknologi. Detta kapitaltillskott betyder mycket för båda projekten – inte minst för stämningen i de olika projektgrupperna”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com