TechConnect Global Innovation Award

22 Apr 2016

Insplorions batterisensor har belönats med TechConnect Global Innovation Award. Bland tusentals innovativa produkter valde en jury av affärsmän och investerare från industrin ut vår batterisensor. Urvalskriterierna har varit hur stor påverkan som innovationen kan ha inom sitt specifika industriområde. TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas för att möjliggöra nätverkande kring innovativa produkter för att snabbare gå från innovation till kommersialisering.

tcglobalinnovationawardee

I TechConnects eget pressmeddelande och hemsida kan vi läsa: “The TechConnect Innovation Awards selects the top early-stage innovations from around the world through an industry-review process. Rankings are based on the potential positive impact the submitted technology will have on a specific industry sector. The Value Proposition for Insplorion is that better battery management is today limited by the lack of information about the actual state inside the battery cells. Insplorions NPS based sensors aim to give direct input about the cell state by sensing chemical and temperature changes directly inside the battery cell via a thin optical fibre. This will enable a more correct estimate of State of charge and state of health of 10-15%, allowing each battery to be run more efficient as well as allowing longer lifetime and safer running conditions.”

Den 22-25 maj äger årets Tech Connect World rum i Washington DC. Insplorion kommer att delta under hela konferensen och har redan idag en rad intressanta möten med potentiella samarbetspartners, kunder och andra intressenter inbokade. Den nya utmärkelsen förväntas öka intresset för bolaget.

Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion kommenterar: ”Vi tycker själva att vi har något stort med vårt batterisensorkoncept. Att nu få det bekräftat av en global branschbaserad kommitté är självklart uppmuntrande och jag förutsätter att utmärkelsen kommer få genomslag under vår tid på TechConnect och i framtida kontakter med möjliga partners och kunder.”

Läs mer på TechConnects hemsida

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf